ผู้เฒ่าผู่แก่บ้านห้องแซง

รูปผู้เฒ่าของหมู่บ้านห้องแซงคนที่นักเรียนไปสอบถามข้อมูล “นามสกุลของเก่าของบ้านห้องแซง

This slideshow requires JavaScript.

ภัยจากการใช้คอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนดาวโหลด

ฟังก์ชันลอการิทึม

สอนสมบัติของลอกด้วยเพลงฟังและดูเพื่อความเข้าใจและสนุกสนานนะคะ

เพลงคณิต

เลขยกกำลัง

ดูดีดีนะนักเรียน

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.